Segítség


Első lépések: így használd!


GYIK

1. Mi a tanár feladata?

A tanár feladata egyszerű:
- a tananyagot logikusan szintekre kell bontania (érdemes havonta legalább egyet tervezni),
- ki kell jelölnie a tevékenységeket és meghatározni, melyik hány pontot ér
- meg kell szabnia, hogy összesen hány ponttól van meg az 5-ös, 4-es, 3-as és 2-es osztályzat a szint végére.
- Mi pedig mindent megadunk, hogy ez könnyedén végrehajtható legyen.

2. Ki határozza meg a szint időtartamát és a ponthatárokat?

A tanár.

3. Lehet menet közben változtatni?

Természetesen: többek közt a szint nevét és időtartamát, a névsort, a tevékenységi köröket és a pontszámokat is.

4. Tudok üzenni a diákoknak a rendszeren keresztül?

Igen.

5. A diákoknak is kell regisztrálniuk?

Nem, ők egy linken érhetik el az osztályrangsort, ahol megnézhetik, hol tartanak a szinten belül.

6. Mik azok a jelvények és mire használhatom őket?

A tanár adhatja, ha ki akar tüntetni egy diákot valamilyen kiemelkedő teljesítményéért. Ekkor a tanár választhat jelvényt és adhatja meg a hozzá tartozó elismerés szövegét.

7. Működik a rendszer közepes, vagy gyengébb tanulókkal is?

Igen, sőt! Módszerünk kifejezetten ösztönzően hat azokra a diákokra, akik eddig „rossz tanulók” voltak, azaz gyengébb jegyekkel rendelkeztek, mert a merev, poroszos rendszerben nem volt lehetőségük egyéni tanulási utat választani. Ha a BeeTheBest-et használhatják, felszabadulhatnak, hiszen többé nem kell rettegniük a rossz jegyektől. Mivel a pozitív motivációra építünk és a befektetett energiát mérjük, tapasztalataink szerint a tanulás hatékonyabbá válik és a diákok eredményei is számottevően javulnak.

8. A tanulás mennyiségén túl hogyan tudom a minőséget mérni?

Erre több lehetőség is van. Lehet például a tevékenységeknek minimum és maximum pontot adni (pl. gyenge házi feladat/kiselőadás/dolgozat stb. kevés pontot ér, míg a kiváló munka sok pontot, ugyanazon a tevékenységi körön belül). Másrészt érdemes időnként ún. szummatív értékelést is használni (pl. próba érettségi, témazáró, nyelvvizsga feladatok, PISA teszt), hogy a diák (és a szülő/tanár is) képet kapjon arról, hogy egy külső, hivatalos megmérettetésen hogyan teljesítene.

9. Használható tehetséggondozásra?

Igen. A BeeTheBest-nek pont az a lényege, hogy minden diák saját magához képest tudjon fejlődni. Így az átlagon felül teljesítő diákok sem fognak unatkozni, se nem lazsálni, hiszen nekik is ugyanúgy meg kell dolgozni az ötösért. Viszont lehetőségük nyílik a saját képességeiknek megfelelő feladatokban elmélyedni.

10. Változtatnom kell azon, ahogy tanítok?

Nem. Módszerünk elsősorban a diákok egyéni munkavégzését segíti elő, tehát a tanár tevékenysége nem kell, hogy változzon. Csupán a tanév elején kell logikusan felosztani a tananyagot tetszés szerinti 2-4 hetes időszakokra. Érdemes előre kitalálni azt is, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyekért pontok járnak.

11. Mi történik a tanórán?

Ugyanaz, mint eddig. Viszont a diákok hatékonyabb bevonódása miatt aktivitásuk nő: számítani lehet arra, hogy több lesz a kiselőadás, beszámoló, csoportmunka, portfólió bemutató, vagy akár játék, vita egy adott témában stb. Ezeknek ajánlott teret adni az órán, mivel színesebbé teszik az iskolai tanulást.

12. Úgy tűnik, a módszer csak az egyéni fejlődésre apellál. Mi van az együttműködéssel?

A módszert hatékonyan alkalmazhatjuk páros/csoportmunka, vagy akár projektek értékeléséhez is, hiszen az együttműködés minőségét is jutalmazhatjuk pontokkal, jelvényekkel. Nem beszélve arról, hogy az elkészült feladataikat javasolt megosztaniuk egymással. Így a közössé tett jegyzetekből, anyagokból mindenki utólag is hasznot húzhat, vagy akár társa korábbi munkáját fejlesztheti tovább.

13. A módszer alkalmazása nem jelent sok plusz munkát a tanárnak?

Nem. Az, hogy valaki mennyi plusz energiát fektet bele a tanításba, személyfüggő. A tanár szabad kezet kap abban, hogy egy-egy szinten belül mennyire korlátozza a diákok tevékenységeinek sokszínűségét és mennyiségét (pl. hetente beadható házi feladatok számának korlátozása). Ráadásul a tanár dönti el azt is, hogy mennyi erőbefektetés kell a legjobb jegy eléréséhez (pl. ha egy-egy tevékenységért sok pontot adunk, a javítási-értékelési munka sem fog számottevően növekedni).

14. Mi van akkor, ha azt akarom, hogy egy adott tananyagot mindenképpen tanuljanak meg a diákjaim?

Ilyenkor tanácsos kihirdetni azt, hogy a következő dolgozatnak ez az anyag lesz a témája (akár a konkrét kérdést előre megadva) és egy magas pontszámot hozzárendelni. Ebben az esetben mindenki abban lesz érdekelt, hogy megtanulja ezt a részt, hiszen „könnyedén” szerezhet sok pontot.

15. Több mint 100 diákot tanítok. Mégis hogy tudnám ezt a módszert alkalmazni?

A 13. pontban írtuk, hogy ez nem feltétlenül kell, hogy többletmunkával járjon. A dolgozatok egyénre szabását pedig akár úgy is meg lehet oldani, hogy a diák saját magának állítja össze a kérdéseket és adja be a tanárnak moderálásra, mielőtt ténylegesen megírná. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy az ilyen dolgozatokra a tanulók sokkal hatékonyabban készülnek fel és a tananyagot is alaposabban teszik magukévá, hiszen biztosak lehetnek abban, hogy a tudásuk lesz számon kérve és nem az esetleges hiányosságaik.

16. Lehet egyszerre több diáknak is beírni egy tevékenységet?

Igen.

17. Hogyan alkalmazhatom a módszert a saját tantárgyamnál?

Ezen a linken elérhető egy ötletbörze tantárgyanként lebontva gyakorló pedagógusoktól.

18. Többet szeretnék tudni a módszer pedagógiai hátteréről, hol keressem?

Ne keresd tovább, kattints ide.

19. Milyen ráhatásom/rálátásom van arra, hogy mit és hogyan tanulnak a diákjaim?

Ez csupán attól függ, hogy mekkora szabad teret adok nekik. Köthetem a tevékenységi köröket szigorúan egy adott tananyagrészhez, és kötelezhetem diákjaimat bizonyos tevékenységek elvégzésére. Viszont a módszer lényege pont az, hogy a tanuló a saját érdeklődési körének, képességeinek és igényeinek megfelelően tanuljon. Javasolt tehát a tanulók munkáit portfóliókban gyűjtetni velük, hogy minden egyes szint végén bemutathassák azt, hogy miben fejlődtek. Így a tanárnak is nagyobb rálátása van arra, hogy egy diák milyen tevékenységeket végzett el, és a következő szinten együtt jelölhetik ki, hogy mire kéne nagyobb hangsúlyt fektetni.

20. Hogyan növelhetem diákjaim bevonódását?

Feltétlenül szükséges a játékszabályokat előre tisztázni, hogy a diákok ne találhassanak kibúvót a feladatok teljesítése, azaz a tanulás alól. Ezen túl érdemes időről időre kiértékelni a tevékenységi köröket, hogy valóban megfelelőek-e (pl. elősegítik-e a hatékony tanulást), illetve, hogy az elvégzésükért kapható pontok a befektetett munkával arányban van-e (pl. túl kevés pont egy nehezebb feladatért). Javasolt a diákok véleményét is kikérni (akár névtelen kérdőívvel).

21. Milyen technológiai feltételek szükségesek, ahhoz, hogy hatékonyan működjön a rendszer?

Magához a módszer használatához semmilyen technológiai felszerelés nem szükséges. A BeeTheBest azonban mérhetetlenül leegyszerűsíti az alkalmazását és ehhez egyedül internet hozzáférésre van szükség.

22. Kell érte fizetni?

Nem.

23. Még mindig nem teljesen világos, hogy mi ez az egész. Van részletesebb leírás?

A BeeTheBest egy játékosításon alapuló motivációs rendszer, melyben a diákok jegyek helyett pontokat kapnak különböző (a tanuláshoz kapcsolódó) tevékenységek elvégzéséért. Ezeket a tevékenységeket a tanár jelöli ki, és a pontokat az általa meghatározott időtartamon (2-5 hét) belül lehet gyűjteni. Egy ilyen időtartamot szintnek nevezünk, tehát a tanév tetszőleges számú szintből áll. A szinteket érdemes egy-egy tananyagrészhez kötni. A pontszámokat és az összpontszám alapján járó jegyet a tanár határozza meg. Tehát minden szint végére lesz a diáknak hivatalos jegye az összegyűjtött pontszámok alapján, így a BeeTheBest a magyar oktatási rendszerbe tökéletesen beleillik. Az elért pontok mennyisége nem csak a jegyüket határozza meg, hanem alapját képezi az egymással vívott versenynek is, hiszen a diákok láthatják egymás pontszámát. Ráadásul jelvényeket is kapnak teljesítményük alapján, melyek további ösztönző erővel hatnak a tanulás hatékonyságára. Mivel többnyire szabad kezet kapnak abban, hogy az adott tananyagot milyen módon tanulják meg (ld. tevékenységi körök), sokkal nagyobb belső motiváció dolgozik bennük, mélyebb tudást sajátítanak el és önállóbbakká válnak. Ezáltal a gyakorlatban is megvalósulnak az egyéni tanulási útvonalak, melyek szükségességét nemcsak a 20. század legnagyobb pszichológusai és pedagógusai (pl. Rogers , Robinson) tartják elengedhetetlennek, hanem a 21. század legmodernebb oktatási kutatásai is alátámasztják.

Ha további kérdése van, örömmel állunk rendelkezésére az daniel@beethebest.org e-mail címen.